Available courses

Self enrolment

Grafică și design

Grafică și design

Course

Instruire asistată de calculator

Instruire asistată de calculator

Course
Self enrolment

Limbaje formale și translatoare

Limbaje formale și translatoare

Course

Ingineria sistemelor informatice

Ingineria sistemelor informatice

Course
Self enrolment

Sisteme de instruire interactivă

Sisteme de instruire interactivă

Course
Self enrolment

Sisteme Informatice în Administrația Publică

Sisteme Informatice în Administrația Publică

Course
Self enrolment

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare

Course